เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปพระนครศรีอยุธยา0902374654

เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปพระนครศรีอยุธยา

ราคา900บาท
(ราคารถเล็กไม่รวมทางด่วน)
เบอร์โทร 0902374654

LINE:taxiaec

รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจดุจญาติมิตร
เรามีรถแท็กซี่เล็ก4ที่นั่ง Altis

แท็กซี่คันใหญ่INNOVA

รถตู้ 9-13 ที่นั่ง

…………

,เบอร์แท็กซี่พระนครศรีอยุธยา,เบอร์แท็กซี่มหาราช,เบอร์แท็กซี่บางปะหัน,เบอร์แท็กซี่ท่าเรือ,เบอร์แท็กซี่นครหลวง,เบอร์แท็กซี่ผักไห่,เบอร์แท็กซี่บางบาล,เบอร์แท็กซี่เสนา,เบอร์แท็กซี่บางไทร,เบอร์แท็กซี่บางปะอิน,เบอร์แท็กซี่อุทัย,เบอร์แท็กซี่ภาชี,เบอร์แท็กซี่ลาดบัวหลวง,เบอร์แท็กซี่วังน้อย,เบอร์แท็กซี่บางซ้าย,เบอร์แท็กซี่บ้านแพรก,
,เบอร์โทรแท็กซี่พระนครศรีอยุธยา,เบอร์โทรแท็กซี่มหาราช,เบอร์โทรแท็กซี่บางปะหัน,เบอร์โทรแท็กซี่ท่าเรือ,เบอร์โทรแท็กซี่นครหลวง,เบอร์โทรแท็กซี่ผักไห่,เบอร์โทรแท็กซี่บางบาล,เบอร์โทรแท็กซี่เสนา,เบอร์โทรแท็กซี่บางไทร,เบอร์โทรแท็กซี่บางปะอิน,เบอร์โทรแท็กซี่อุทัย,เบอร์โทรแท็กซี่ภาชี,เบอร์โทรแท็กซี่ลาดบัวหลวง,เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย,เบอร์โทรแท็กซี่บางซ้าย,เบอร์โทรแท็กซี่บ้านแพรก,

,เหมาแท็กซี่พระนครศรีอยุธยา,เหมาแท็กซี่มหาราช,เหมาแท็กซี่บางปะหัน,เหมาแท็กซี่ท่าเรือ,เหมาแท็กซี่นครหลวง,เหมาแท็กซี่ผักไห่,เหมาแท็กซี่บางบาล,เหมาแท็กซี่เสนา,เหมาแท็กซี่บางไทร,เหมาแท็กซี่บางปะอิน,เหมาแท็กซี่อุทัย,เหมาแท็กซี่ภาชี,เหมาแท็กซี่ลาดบัวหลวง,เหมาแท็กซี่วังน้อย,เหมาแท็กซี่บางซ้าย,เหมาแท็กซี่บ้านแพรก,

,เหมารถตู้พระนครศรีอยุธยา,เหมารถมหาราช,เหมารถบางปะหัน,เหมารถท่าเรือ,เหมารถนครหลวง,เหมารถผักไห่,เหมารถบางบาล,เหมารถเสนา,เหมารถบางไทร,เหมารถบางปะอิน,เหมารถอุทัย,เหมารถภาชี,เหมารถลาดบัวหลวง,เหมารถวังน้อย,เหมารถบางซ้าย,เหมารถบ้านแพรก,

 

Details

เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปนครนายก0902374654

เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปนครนายก

ราคา1,000บาท
(ราคารถเล็กไม่รวมทางด่วน)
เบอร์โทร 0902374654

LINE:taxiaec

รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจดุจญาติมิตร
เรามีรถแท็กซี่เล็ก4ที่นั่ง Altis

แท็กซี่คันใหญ่INNOVA

รถตู้ 9-13 ที่นั่ง

…………

,เบอร์แท็กซี่เมืองนครนายก,เบอร์แท็กซี่ปากพลี,เบอร์แท็กซี่บ้านนา,เบอร์แท็กซี่องครักษ์,
,เบอร์โทรแท็กซี่เมืองนครนายก,เบอร์โทรแท็กซี่ปากพลี,เบอร์โทรแท็กซี่บ้านนา,เบอร์โทรแท็กซี่องครักษ์,

,เหมาแท็กซี่เมืองนครนายก,เหมาแท็กซี่ปากพลี,เหมาแท็กซี่บ้านนา,เหมาแท็กซี่องครักษ์,

,เหมารถตู้เมืองนครนายก,เหมารถตู้ปากพลี,เหมารถตู้บ้านนา,เหมารถตู้องครักษ์,

 

Details

เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปลพบุรี0902374654

เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปลพบุรี

ราคา1,500บาท
(ราคารถเล็กไม่รวมทางด่วน)
เบอร์โทร 0902374654
LINE:taxiaec

รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจดุจญาติมิตร
เรามีรถแท็กซี่เล็ก4ที่นั่ง Altis

แท็กซี่คันใหญ่INNOVA

รถตู้ 9-13 ที่นั่ง

…………
,เบอร์แท็กซี่เมืองลพบุรี,เบอร์แท็กซี่พัฒนานิคม,เบอร์แท็กซี่โคกสำโรง,เบอร์แท็กซี่ชัยบาดาล,เบอร์แท็กซี่ท่าวุ้ง,เบอร์แท็กซี่บ้านหมี่,เบอร์แท็กซี่ท่าหลวง,เบอร์แท็กซี่สระโบสถ์,เบอร์แท็กซี่โคกเจริญ,เบอร์แท็กซี่ลำสนธิ,เบอร์แท็กซี่หนองม่วง,
,เบอร์โทรแท็กซี่เมืองลพบุรี,เบอร์โทรแท็กซี่พัฒนานิคม,เบอร์โทรแท็กซี่โคกสำโรง,เบอร์โทรแท็กซี่ชัยบาดาล,เบอร์โทรแท็กซี่ท่าวุ้ง,เบอร์โทรแท็กซี่บ้านหมี่,เบอร์โทรแท็กซี่ท่าหลวง,เบอร์โทรแท็กซี่สระโบสถ์,เบอร์โทรแท็กซี่โคกเจริญ,เบอร์โทรแท็กซี่ลำสนธิ,เบอร์โทรแท็กซี่หนองม่วง,
,เหมาแท็กซี่เมืองลพบุรี,เหมาแท็กซี่พัฒนานิคม,เหมาแท็กซี่โคกสำโรง,เหมาแท็กซี่ชัยบาดาล,เหมาแท็กซี่ท่าวุ้ง,เหมาแท็กซี่บ้านหมี่,เหมาแท็กซี่ท่าหลวง,เหมาแท็กซี่สระโบสถ์,เหมาแท็กซี่โคกเจริญ,เหมาแท็กซี่ลำสนธิ,เหมาแท็กซี่หนองม่วง,
,เหมารถตู้เมืองลพบุรี,เหมารถตู้พัฒนานิคม,เหมารถตู้โคกสำโรง,เหมารถตู้ชัยบาดาล,เหมารถตู้ท่าวุ้ง,เหมารถตู้บ้านหมี่,เหมารถตู้ท่าหลวง,เหมารถตู้สระโบสถ์,เหมารถตู้โคกเจริญ,เหมารถตู้ลำสนธิ,เหมารถตู้หนองม่วง,

 

Details

เหมาแท็กซี่ไปสระบุรี0902374654

เหมาแท็กซี่ไปสระบุรี0902374654

เบอร์แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ไปสระบุรีและเขตต่างๆของสระบุรีเช่นอำเภอเมืองสระบุรี แก่งคอย หนองแค วิหารแดง หนองแซง บ้านหมอ ดอนพอก ปทุมธาน พระพุทธบาท เสาไห้ มวกเหล็ก วังม่วง และอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ บริการเหมาแท็กซี่ทัวร์ กทม หรือจองแท็กซี่ล่วงหน้าได้ที่ เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ 0902374654

ราคาเหมาแท็กซี่กรุงเทพไปสระบุรี

อำเภอ ระยะทาง ราคา
สระบุรี 113 1200
แก่งคอย 132 1400
หนองแค 100 1000
วิหารแดง 104 1100
หนองแซง 116 1200
บ้านหมอ 120 1200
ดอนพุด 125 1200
หนองโดน 138 1400
พระพุทธบาท 148 1500
เสาไห้ 124 1200
มวกเหล็ก 147  1500
วังม่วง 171 1700
เฉลิมพระเกียรติ 130 1300

* หมายเหตุราคานี้เป็นราคาแท็กซี่ 4 ที่นั่งรวมค่าทางด่วนแล้ว

เบอร์แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิไปสระบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 0902374654 เพื่อจองรถแท็กซี่รับล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

เบอร์แท็กซี่สนามบินดอนเมืองไปสระบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 0902374654 เพื่อจองรถแท็กซี่รับล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
สถานที่ท่องเที่ยวสระบุรี
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกมวกเหล็ก
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกเหวน้อย
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกโกรกอีดก
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกเจ็ดคด
เหมาแท็กซี่ไปที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เหมาแท็กซี่ไปวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
เหมาแท็กซี่ไปวัดพระพุทธฉาย
เหมาแท็กซี่ไปวัดเขาแก้ววรวิหาร
เหมาแท็กซี่ไปวัดศรีบุรีรัตนาราม
เหมาแท็กซี่ไปวัดศาลาแดง
เหมาแท็กซี่ไปพระบวรราชวังสีทา
เหมาแท็กซี่ไปเชิงธรรมชาติ
เหมาแท็กซี่ไปเขาพระพุทธบาทน้อย
เหมาแท็กซี่ไปถ้ำพระธาตุเจริญธรรม หรือ ถ้ำบ่อปลา
เหมาแท็กซี่ไปถ้ำดาวเขาแก้ว
เหมาแท็กซี่ไปถ้ำศรีวิไล
เหมาแท็กซี่ไปถ้ำพระโพธิสัตว์
เหมาแท็กซี่ไปทุ่งทานตะวัน อำเภอมวกเหล็กและวังม่วง
เหมาแท็กซี่ไปสวนรุกขชาติมวกเหล็กและพุแค
เหมาแท็กซี่ไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
เหมาแท็กซี่ไปไร่สุกุมา
เหมาแท็กซี่ไปนิคมอุตสาหกรรม
เหมาแท็กซี่ไปนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
เหมาแท็กซี่ไปนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

Details

จับGPS ผ่าน google map ส่งห้องงาน

จับGPS ผ่าน google map ส่งห้องงานเรียกแท็กซี่

หลายๆครั้งที่สมาชิกพลาดการได้รับงาน แม้จะอยู่พิกัดที่ใกล้กว่า แต่อดรับงานเนื่องจากไม่สามารถจับภาพหน้าจอส่งทางห้องงานได้ เพื่อยืนยันว่าเราอยู่พิกัดปัจจุบันของเราได้ บางครั้งสมาชิกคนอื่นอยู่พิกัดใกล้เคียงกัน แต่เขาจับ gps ส่งในห้องงานzelloเรียกแท็กซี่ก่อน แต่เรามัวแต่อืดอาด ไม่ยอมส่งภาพมาสักที เจ้าของงานอาจปิดงานให้คนที่จับgpsส่งมาก่อ่น เพราะมั่นใจว่าสมาชิกสามารถติดต่อประสานงานกับผู้โดยสารได้ หากผู้โดยสารบอกให้จับ gpsไปหาผู้โดยสารได้นั่นเอง

ส่วนคนที่่จับ gpsไม่เป็น จะนำทางไปหาผู้โดยสารที่เรียกแท้กซี่ผ่านเว็บไปได้อย่างไร เนื่องจากบางคนไลน์ก็เล่นไม่ค่อยเป็น จะให้ส่งพิกัดผ่านไลน์ก็ไม่ได้ พี่แท็กซี่จึงจำต้องมีพื้นความรู้ตรงนี้ จำเป็นอย่างมากเลย