กระทืบซ้ำแท็กซี่กรุงเทพและปริมณฑล ทะยอยตัดสิทธิ์ บัตรส่วนลด NGV

คำเตือน บัตรส่วนลด NGV ทะยอยบล็อกบัตรที่ใช้นอกพื้นที่ กระทบสมาชิกแท็กซี่อย่างแรง ในภาวะโรคโควิด19 ระบาด กระทืบซ้ำ มวลมหาสมาชิกแท็กซี่กรุงเทพและปริมณฑล ในภาวะวิกฤตไวรัส โควิด19 ระบาดหนัก การเรียกแท็กซี่ หรือโทรหาเบอร์แท็กซี่ กำลังกระเสือกกระสน ดิ้นรน ขณะหน่วยงานรัฐและเอกชน หาทางช่วยประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อผ่อนคลายวิกฤต รายได้ ค่าใช้จ่าย ให้กับอาชีพอิสระ หนึ่งในนั้นคือ อาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งรัฐพยายามจะช่วย ไม่ว่าจะให้เงินช่วยเหลือ5000บาท เป็นเวลา3เดือน เป็นต้น แต่…เครื่องหมายคำถามตัวโตๆสำหรับคนขับแท็กซี่ คือลดราคาก๊าซ NGV ลงมากโขอยู่ แต่อีกส่วนหนึ่งหน่วยงานนี้แอบทะยอยตัดสิทธิ์บัตรส่วนลดราคาNGV กับสมาชิกแท็กซี่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เหตุคือบอกว่าแท็กซี่ใช้บัตรนอกพื้นที่ ซึ่งในบัตรแจ้งไว้แล้วในบัตร ว่ากรุงเทพและปริมณฑล(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร) เมื่อสมาชิกถูกตัดสิทธิ์ก็สอบถามไปก็ตอบกลับมาว่า แท็กซี่ใช้เติมก๊าซนอกพื้นที่6จังหวัดที่กำหนดไว้ ถูกต้องครับ ตอบไม่ผิดเหมือนนักกฏหมาย ครั้นสอบถามว่าตลอดเวลาที่ใช้งานมา5-6ปีที่ผ่านมาทำไมยังใช้นอกพื้นที่ได้ ก็ตอบว่าหลายปีที่ผ่านมาอนุโลมให้ อ้าว….อนุโลมมาหลายปี พอโควิดมาเลิกอนุโลมซะอย่างนั้น อุทธรณ์ก็ไม่ได้ทุกกรณี ยกเลิกแล้วยกเลิกเลย แท็กซี่รับชะตากรรมกันเอาเอง ลดราคาค่าก๊าซ แต่ทะยอยตัดสิทธิ์เพื่อผลกำไรหรือเปล่า นี่คือการช่วยเหลือแท็กซี่ในยามวิกฤตอย่างนั้นหรือ ทำไมไม่ประกาศล่วงหน้า หรือติดประกาศตามปั้มNGV…