ปรับขนาดตัวอักษรline

ปรับขนาดตัวอักษรไลน์ให้ใหญ่ขึ้น

ขนาดของไลน์ในห้องงานเรียกแท็กซี่สำหรับบางคนที่สูงอายุหน่อยก็อยากขยายให้ใหญ่ขึ้น จะได้ดูง่ายขึ้นปรับขนาดตัวอักษรไลน์