เบอร์โทรแท็กซี่ไปนครศรีธรรมราช0902374654

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0902374654,พรหมคีรี,ลานสกา,ฉวาง,พิปูน,เชียรใหญ่,ชะอวด,ท่าศาลา,ทุ่งสง,นาบอน,ทุ่งใหญ่,ปากพนัง,ร่อนพิบูลย์,สิชล,ขนอม,หัวไทร,บางขัน,ถ้ำพรรณรา,จุฬาภรณ์,พระพรหม,นบพิตำ,ช้างกลาง,เฉลิมพระเกียรติ,
ระนอง,ละอุ่น,กะเปอร์,กระบุรี,สุขสำรา,