เรียกแท็กซี่ทั่วไทย0902374654

เรียกแท็กซี่กรุงเทพไปต่างจังหวัดทั่วไทย แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง แท็กซี่พัทยา  

ราคามาตรฐานกรมขนส่งทางบก โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานคร วัดระยะทางคำนวน

จังหวัด

ส่วนจังหวัด

ระยะทาง โตโยต้าอัลติส โตโยต้าอินโนวา โตโยต้าพร็อพ
ไปเที่ยวเดียว (เที่ยว) ไป – กลับ (ไปกลับ) ไปเที่ยวเดียว (เที่ยว) ไป – กลับ (ไปกลับ) ไป – กลับ (ไปกลับ)
ราคา (บาท) ราคา (บาท)) ราคา (บาท) ราคา (บาท) ราคา (บาท)
กระบี่ กระบี่ 814 7,500 11,200 8,500 12,500 14,000
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 150 1,500 2,300 2,200 3,500 4,000
กาฬสินธุ์ KALAKSIN 519 5,000 7,500 6,000 9,000 9,500
กำแพงเพชร KHAMPHEANGPHET 358 3,200 4,800 4,000 6,000 7,000
เกาะช้าง เกาะช้าง 407 3,500 4,800 4,200 6,500 8,500
ขอนแก่น ขอนแก่น 450 4,000 6,000 5,000 7,500 9,000
จันทบุรี ชลบุรีบุรี 300 2,500 3,800 3,000 4,500 6,000
ฉะเชิงเทรา CHACHOENG SOA 82 900 1,500 1,300 2,500 3,500
ชลบุรี ชลบุรี 120 1,200 1,800 1,500 2,500 3,500
ชลบุรี (พัทยา) ชลบุรี (พัทยา) 164 1,500 2,300 1,700 3,000 4,500
ชลบุรี (ศรีราชา) ชลบุรี (ศรีร้า) 135 1,300 2,000 1,600 2,500 4,000
ชลบุรี (สัตหีบ) ชลบุรี (SATTAHIP) 160 1,700 2,400 2,000 3,500 5,000
ชะอำ CHA UM 240 2,200 3,300 2,700 4,000 5,000
ชัยนาท ชัยนาท 194 1,900 2,700 2,500 3,500 4,500
ชัยภูมิ จันทบุรี 342 3,200 4,800 4,000 6,000 7,000
ชุมพร ชุมพร 595 5,600 8,000 6,200 9,000 11,000
เชียงราย เชียงราย 785 7,500 11,200 8,500 12,000 14,000
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 656 7,000 10,500 7,700 11,000 12,000
ตรัง THANG 828 8,000 12,000 9,000 13,000 14,000
ตราด ตราด 315 3,000 4,500 3,500 5,500 6,500
ตาก ตาก 436 4,300 6,400 5,000 7,000 8,000
นครนายก NAKORN NAYOK 107 1,200 1,800 1,500 2,500 3,500
นครปฐม นครปฐม 60 800 1,200 1,200 2,200 3,200
นครพนม นาคพรพานทอง 740 7,000 10,500 8,200 11,500 13,000
นครราชสีมา NAKORNRATHCHACSIMA 262 2,500 3,500 2,800 4,500 5,500
นครศรีธรรมราช นาครศ. ศิริมงคล 792 7,000 10,500 8,400 11,800 14,500
นครสวรรค์ NAKORN SAWAN 240 2,300 3,500 2,800 4,000 5,500
นราธิวาส NA RA THIWAT 1,149 9,600 14,400 12,500 17,800 20,000
น่าน น่าน 668 6,000 9,000 7,200 10,200 12,000
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 415 4,000 6,200 4,700 6,2500 8,000
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 281 2,800 4,000 3,500 5,000 6,000
ปราจีนบุรี PHACHIN บุรี 135 1,400 2,000 1,800 3,000 4,500
ปัตตานี ปัตตานี 1,055 9,500 14,200 11,100 16,100 19,000
พะเยา พะเยา 691 6,600 9,900 7,800 10,700 12,000
พังงา พังงา 788 7,500 11,200 8,200 11,300 14,000
พัทลุง พัทลุง 933 9,100 13,600 9,100 13,300 17,000
พิจิตร พิจิตร 344 3,200 4,800 3,800 5,500 7,000
พิษณุโลก พิษณุโลก 377 3,500 5,200 4,700 7,000 8,000
เพชรบุรี PHETCHABUI 170 1,700 2,500 2,000 3,000 4,500
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 346 3,200 4,500 3,900 5,500 7,500
แพร่ แพร่ 651 5,200 7,800 6,100 9,000 12,000
ภูเก็ต ภูเก็ต 862 8,500 12,700 9,000 12,800 17,000
มหาสารคาม MAHASALKHAM 475 4,500 6,700 5,600 7,700 8,500
มุกดาหาร มุกดาหาร 642 6,500 9,500 7,200 10,500 12,000
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 924 9,000 14,000 10,200 14,500 17,000
ยโสธร ยโสธร 531 5,300 8,000 5,900 8,500 10,000
ยะลา ยะลา 1,084 9,600 14,400 11,300 16,300 19,200
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 512 5,000 7,500 5,700 8,500 10,000
ระนอง ระนอง 568 5,500 8,200 6,500 9,500 10,500
ระยอง ระยอง 210 2,200 3,500 2,500 3,600 5,000
ระยอง(มาบตาพุด) ระยอง (MABTABUD) 164 1,700 2,600 2,100 3,000 4,500
ราชบุรี(ดำเนินสะดวก) ราชบุรี(DAMNOENSADOAK) 132 1,300 2,000 1,800 3,000 4,000
ลพบุรี ลพบุรี 153 1,500 2,600 2,000 3,000 4,000
ลำปาง ลำปาง 599 6,000 9,000 6,500 9,500 11,000
ลำพูน เหน็บแนม 670 6,300 9,100 7,200 10,500 12,000
เลย เลย 520 5,000 7,500 6,000 8,500 9,500
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 571 5,500 8,000 6,000 8,500 10,000
สกลนคร สกลนคร 647 6,200 9,300 7,500 10,500 12,000
สงขลา สงขลา 950 9,200 13,800 10,200 14,500 17,000
สตูล STHUN 973 9,500 14,200 10,300 14,500 18,000
สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 105 1,200 1,800 1,500 2,200 4,000
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 90 900 1,700 1,200 1,800 3,500
สระแก้ว สระแก้ว 195 2,200 3,300 2,700 4,000 5,000
สระบุรี SA RA BURI 150 1,400 2,300 1,800 2,700 4,500
สิงห์บุรี สิงห์บุรี 142 1,500 2,300 1,800 2,700 4,500
สุโขทัย สุโขทัย 427 4,000 6,000 4,600 6,500 8,000
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 140 1,500 2,000 1,800 3,000 4,500
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 676 6,700 9,800 7,000 10,000 12,000
สุรินทร์ สุรินทร์ 457 4,200 6,300 4,800 6,700 9,000
หนองคาย หนองคาย 615 6,000 9,000 7,500 11,000 13,000
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 577 5,500 8,200 6,600 9,500 10,500
หัวหิน หัวหิน 275 2,500 3,800 2,800 4,000 5,000
หาดใหญ่ ฮัทยาย 974 9,000 13,000 10,100 14,000 17,000
อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 76 900 1,200 1,400 2,800 3,500
อรัญประเทศ อรัญประเทศ 250 2,500 3,800 2,800 4,000 5,000
อ่างทอง อ่างทอง 120 1,200 2,000 1,700 2,500 3,500
อำนาจเจริญ AMNATCHARONG 585 5,700 8,600 6,500 10,000 10,500
อุดรธานี อุดรธานี 564 5,500 7,900 6,500 10,000 10,500
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 491 4,500 6,700 5,400 8,000 9,000
อุทัยธานี อุทัยธานี 219 2,000 3,000 2,800 4,000 5,000
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 620 6,000 9,000 6,500 9,500 12,000

Google map เลี่ยงด่วน

Google map เลี่ยงด่วนเมื่อเรียกแท็กซี่

เบอร์แท็กซี่มีความจำเป็นเสมอเมื่อมีการเรียกรถแท็กซี่ โดยเฉพาะยามไม่มีผู้โดยสารไปด้วย แต่ให้ไปรับหรือให้ไปส่งสิ่งของหนือภาษาวอเรียก 621แทนตน

Google Trips-Travel Planner ไกด์นำเที่ยวติดรถแท็กซี่

Google Travels – วางแผนท่องเที่ยวไกด์นำเที่ยวติดตั้ง

จะเรียกแท็กซี่ไปเที่ยวกรุงเทพฯหรือปริมณฑลจะเรียกแท็กซี่ไปต่างจังหวัดเช่นเรียกแท็กซี่พัทยาไปนครปฐมไปกาญจนบุรีไปอยุธยาไปสระบุรีไปอ่างทองไปนครนายกไปปราจีนบุรีไปชลบุรีไปสมุทรสงครามไปสมุทรสาครไปราชบุรีไปยังจังหวัดเพชรบุรีไปลพบุรีหรือจังหวัด เปิด App ตัวนี้แล้วแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับทุกจังหวัดที่แอพนี้เป็นของ Google