ฟิล์มกรองแสงสำหรับแท็กซี่สาธารณะ

ด่วนมากที่สุด สำหรับแท็กซี่เหมา หรือสมาชิกแท็กซี่ป้ายเหลืองทั้งหลาย ทำความเข้าใจก่อนไปติดฟิล์ม ไม่งั้นท่านจะเจอสถานการณ์ เช่นนี้   ภายหลังที่กฎหมาย อนุญาตให้รถแท็กซี่สาธารณะติดฟิล์มกรองแสง ได้ 40 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ มีหลายเพจ facebook ประกาศให้สมาชิกแท็กซี่ ไปติดฟิล์มกรองแสง ราคาถูก ทั้งคันเริ่มต้นที่ 700 บาท แต่เนื่องจาก กรมขนส่ง ตรวจสอบไม่ผ่าน เนื่องจากสมาชิกไปติดฟิล์มกรองแสงที่ 40% บวกกับ ฟิล์มกรองแสงเดิม 25 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกินขนาดที่กำหนด สุดท้ายต้องลอกฟิล์มกรองแสงทิ้ง ทั้งที่พึ่ง ติดไปเมื่อ 2 วันก่อน เสียค่าใช้จ่ายไป 1200 บาท สุดท้ายไม่ผ่านกรมขนส่ง ตัวเขานับรวม ของเดิมบวกของใหม่ ดังนั้นสมาชิกแท็กซี่ทั้งหลาย พี่จะติดฟิล์ม เข้าคิวกันเป็นหลายวัน ให้ถามปู่ด้วย ต้องติดเท่าไหร่ยังไง ไม่ใช่ติดไปแล้วแต่ไม่ผ่านกรมขนส่ง ต้องมาเสียเงินฟรี แถมไม่ผ่านการตรวจสอบ ใครจะมารับผิดชอบแทนเรา เงินทองยิ่งหายากอยู่ ในช่วง covid 19…