เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปสระบุรี0902374654

เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปสระบุรี0902374654

เบอร์แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ไปสระบุรีและเขตต่างๆของสระบุรีเช่นอำเภอเมืองสระบุรี แก่งคอย หนองแค วิหารแดง หนองแซง บ้านหมอ ดอนพอก ปทุมธาน พระพุทธบาท เสาไห้ มวกเหล็ก วังม่วง และอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ บริการเหมาแท็กซี่ทัวร์ กทม หรือจองแท็กซี่ล่วงหน้าได้ที่ เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ 0902374654

ราคาเหมาแท็กซี่กรุงเทพไปสระบุรี

อำเภอ ระยะทาง ราคา
สระบุรี 113 1200
แก่งคอย 132 1400
หนองแค 100 1000
วิหารแดง 104 1100
หนองแซง 116 1200
บ้านหมอ 120 1200
ดอนพุด 125 1200
หนองโดน 138 1400
พระพุทธบาท 148 1500
เสาไห้ 124 1200
มวกเหล็ก 147  1500
วังม่วง 171 1700
เฉลิมพระเกียรติ 130 1300

* หมายเหตุราคานี้เป็นราคาแท็กซี่ 4 ที่นั่งรวมค่าทางด่วนแล้ว

เบอร์แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิไปสระบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 0902374654 เพื่อจองรถแท็กซี่รับล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

เบอร์แท็กซี่สนามบินดอนเมืองไปสระบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 0902374654 เพื่อจองรถแท็กซี่รับล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
สถานที่ท่องเที่ยวสระบุรี
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกมวกเหล็ก
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกเหวน้อย
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกโกรกอีดก
เหมาแท็กซี่ไปน้ำตกเจ็ดคด
เหมาแท็กซี่ไปที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เหมาแท็กซี่ไปวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
เหมาแท็กซี่ไปวัดพระพุทธฉาย
เหมาแท็กซี่ไปวัดเขาแก้ววรวิหาร
เหมาแท็กซี่ไปวัดศรีบุรีรัตนาราม
เหมาแท็กซี่ไปวัดศาลาแดง
เหมาแท็กซี่ไปพระบวรราชวังสีทา
เหมาแท็กซี่ไปเชิงธรรมชาติ
เหมาแท็กซี่ไปเขาพระพุทธบาทน้อย
เหมาแท็กซี่ไปถ้ำพระธาตุเจริญธรรม หรือ ถ้ำบ่อปลา
เหมาแท็กซี่ไปถ้ำดาวเขาแก้ว
เหมาแท็กซี่ไปถ้ำศรีวิไล
เหมาแท็กซี่ไปถ้ำพระโพธิสัตว์
เหมาแท็กซี่ไปทุ่งทานตะวัน อำเภอมวกเหล็กและวังม่วง
เหมาแท็กซี่ไปสวนรุกขชาติมวกเหล็กและพุแค
เหมาแท็กซี่ไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
เหมาแท็กซี่ไปไร่สุกุมา
เหมาแท็กซี่ไปนิคมอุตสาหกรรม
เหมาแท็กซี่ไปนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
เหมาแท็กซี่ไปนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

เบอร์โทรแท็กซี่ไปยโสธร0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปยโสธร0902374654 อำเภอเมืองยโสธร,อำเภอทรายมูล,อำเภอกุดชุม,อำเภอคำเขื่อนแก้ว,อำเภอป่าติ้ว,อำเภอมหาชนะชัย,อำเภอค้อวัง,อำเภอเลิงนกทา,อำเภอไทยเจริญ,

เบอร์โทรแท็กซี่ไปตรัง0902374654

เหมาแท็กซี่ไปตรัง0902374654 และบริการเรียกแท็กซี่ไปอำเภอต่างๆเช่นในเมืองตรัง,กันตัง,ย่านตาขาว,ปะเหลียน,สิเกา,ห้วยยอด,วังวิเศษ,นาโยง,รัษฎา,หาดสำราญ,

บริการเหมาแท็กซี่ตรัง ราคาเหมาต่อรองกันเองระหว่างคนขับแท็กซี่ตรังกับผู้โดยสาร ไม่ใช่รถคิวนะครับ

เบอร์โทรแท็กซี่ไปสงขลา0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปสงขลา0902374654 เมืองสงขลา,สทิงพระ,จะนะ,นาทวี,เทพา,สะบ้าย้อย,ระโนด,กระแสสินธุ์,รัตภูมิ,สะเดา,หาดใหญ่,นาหม่อม,ควนเนียง,บางกล่ำ,สิงหนครอ,คลองหอยโข่ง,

เบอร์โทรแท็กซี่ไปมหาสารคาม0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปมหาสารคามและอำเภอต่างๆ,อำเภอแกดำ,โกสุมพิสัย,กันทรวิชัย,เชียงยืน,บรบือ,นาเชือก,พยัคฆภูมิพิสัย,วาปีปทุม,นาดูน,ยางสีสุราช,กุดรัง,ชื่นชม,บริการเหมารถตู้ไปจังหวัดมหาสารคาม