เหมาแท็กซี่จงระวัง…คุก ไม่งั้น จะเป็นเช่นนี้

การเหมาแท็กซี่ ให้ไปรับสินค้า จากต้นทางไปส่งปลายทาง ต้องมีการตรวจสอบ สินค้าให้รอบคอบ สามารถดูสินค้าได้ยิ่งดี เพื่อป้องกันความผิดพลาด จนอาจติดคุกได้ ดังกรณีตัวอย่างนี้ วันนั้นทีมงานในห้องงานเรียกแท็กซี่ แอฟ zello ได้ประกาศตามหาเจ้าของงาน ที่ส่งสมาชิกไปรับงาน รับพัสดุ ไปส่งให้ลูกค้า เนื่องจากสมาชิกโดนรวบตัวข้อหายักยอกทรัพย์ เนื่องจากมี ลูกค้าโทรผ่านเว็บไซต์มา เหมาแท็กซี่ ให้ไปรับพัสดุสิ่งของ เพื่อนำส่งลูกค้า เจ้าของงานจ่ายงานแล้ว สมาชิกก็ขึ้นมารับ แล้วก็ไปรับสินค้า จุดนัดหมาย จากนั้นก็นำพาสินค้าไปส่งให้ลูกค้า แต่ว่า ลูกค้าที่โทรเข้ามาเรียกแท็กซี่เป็นมิจฉาชีพ จ้างวานโดยการเรียกเว็บไซต์แท็กซี่ ให้หาแท็กซี่ไปรับของให้ ส่วนสมาชิกเราก็ทำตาม ที่ลูกค้าแจ้งมา ทุกๆขั้นตอน เนื่องจากเป็นการบริการ แต่หารู้ไม่ ว่าสินค้านั้นมีปัญหา ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ถูกยักยอก โดย มิจฉาชีพ โดยปกติ ตามห้องงานเรียกแท็กซี่ จะให้สมาชิกถ่ายรูปภาพ ตอนที่รับของ และตอนที่ส่งสินค้าแล้ว เพื่อ ป้องกันตัวเองว่าทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยไม่มีอะไรผิดพลาด เป็นปกติอยู่แล้ว การที่ทีมงานห้องงาน zello เรียกแท็กซี่เหมา ตามหาเจ้าของงาน เพื่อจะมาเป็นพยานยืนยัน ว่าสมาชิกไม่ได้เป็นคนยักยอกครับ…