เหมาแท็กซี่อ่างทองไปสุวรรณภูมิ วัดไชโยวรวิหาร

เหมาแท็กซี่อ่างทอง ไปสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ  ไหว้พระวัดไชโยวรวิหารจังหวัดอ่างทอง

ไหว้พระทำบุญ