เหมาแท็กซี่สุวรรณภูมิไปเกาะสมุย0902374654

ผู้โดยสาร จองเหมาแท็กซี่ จากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปเกาะสมุย เครื่องบินโอมาน การเดินทางระยะยาว โดยการชูป้ายที่สนามบิน ชั้น 2 ประตู 3 หรือว่า meeting point เจอหน้าผู้โดยสารเวลา 18.15 น จากนั้นก็พาขึ้นไปลานจอดรถ 5 ชั้นเพื่อพาผู้โดยสารเดินทาง เกมาแท็กซี่จากสุวรรณภูมิไปเกาะสมุย จากนั้นก็ออกเดินทาง  มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อไปขึ้นเรือที่อำเภอดอนสัก เคยพาวิ่งออกจากสุวรรณภูมิ ประมาณ 18.30 น วิ่งเรื่อยๆมาถึงท่าเรือซีทราน อำเภอดอนสัก ถึงประมาณ 4:30 น พบเห็นรถจอดเรียงคิวกันข้างถนน  ก็เลยเข้าไปต่อท้ายรถที่จอดอยู่ ร่วมเป็นครั้งแรกที่เราจะข้ามไปเกาะสมุย โดยที่ไม่รู้อะไรเลย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ เพื่อนแท็กซี่สุราษฎร์ธานี แนะนำให้จองล่วงหน้า แต่เราไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมาถึงตามเวลา ถึงไม่กล้าจอง กลัวจะคุมเวลาไม่ได้  แต่รู้ไหม จากเวลา 4:30 น กว่าจะได้ขึ้นเรือออกเดินทาง ก็ปาเข้าไป 7 โมงครึ่งแล้ว แจ้งให้ทราบว่า เช้าวันพฤหัสบดี29 ธันวาคม 2565…

ยกเลิกการซิงค์ข้อมูลมือถือ gmail จะได้ไม่เต็ม

จากบทความก่อนหน้านี้ gmail เต็มทำอย่างไร ลบสิ รออะไร

ซึ่งได้พูดถึงพิธีการลบข้อมูล google photo แต่มีหลายคนสอบถามมา ว่าถ้าไม่อยากเกิดปัญหาแบบเดิมอีก ต้องทำยังไง 

สำหรับคนที่ไม่ชำนาญเกี่ยวกับมือถือ หรือเกี่ยวกับ google ก็ไม่อยากให้รูปภาพหรือวีดีโอ ซิงค์กับ google เผื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งลบ เมื่อ gmail เต็ม

ซึ่งจะช่วยได้ จะได้ไม่ต้องมาระแวง อีเมลที่ลูกค้าส่งมา เหมาแท็กซี่ ก็จะได้ไม่เกิดปัญหา

ส่วนใครจะเกิดปัญหาแบบไหน ทำตามหรือไม่ได้ยังไง comment คลิปวีดีโอได้เลย เผื่อจะหาวิธีการแก้วิธีอื่นให้

 

เหมาแท็กซี่ กรุงเทพฯ ไปหาดใหญ่ 0902374654

บริษัทเหมาแท็กซี่ กรุงเทพฯ ไปหาดใหญ่ โดยให้รับผู้โดยสารชาวจีน 3 คน ให้ไปส่งที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มีน้องผู้หญิงชาวไทย โทรเข้ามาจองแท็กซี่ จากโรงแรมแถวถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อให้ไปส่งลูกค้าของบริษัทที่หาดใหญ่ ออกเดินทางตั้งแต่เช้าประมาณ 6 โมงเช้าโดยประมาณ ไปถึงหาดใหญ่ประมาณ 20:00 น จากระยะทางประมาณ 950 กิโลเมตร เป็นการเดินทางไกลมากครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นการขับรวดเดียว มีแวะบ้างตามปั๊มน้ำมัน แต่ไม่นาน แข้งขาหูตา ล้าไปหมดเลย 

พอส่งเสร็จก็ไปแวะค้างคอนโดของเพื่อนหนึ่งคืน กลางคืนก็แวะเที่ยวชมตัวเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเงียบเหงากว่าแต่ก่อนมากเลย เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ตื่นเช้ามาก็ออกเดินทางท่องเที่ยวตัวเมืองหาดใหญ่ และวัดวาอาราม สะพานติณสูลานนท์ หาดสมิหลา เป็นต้น

ประกาศปรับราคามิเตอร์แท็กซี่ใหม่

บริการเหมาแท็กซี่ taxiaec แจ้งข่าวการปรับมิเตอร์ใหม่ ตามอัตราใหม่ของกระทรวงคมนาคม สามารถไปตรวจสอบสอบถามสหกรณ์ของตัวเองได้ หรือตามบริษัทมิเตอร์ที่ตัวเองติดตั้งอยู่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร และค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้แล้ว นั้น โดยที่อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้ว ประกอบกับราคาค่าเชื้อเพลิงและค่าครองชีพ ที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุก คนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ (๑) ของกฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖ㆍ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง…

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่ กทม. วิ่งนอกเขต 7 จังหวัด ไม่ต้องกดมิเตอร์ เหมาแท็กซี่นั่นเอง

วันนี้ (10 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดท้องที่ที่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้วิธีตกลงราคานอกจากการใช้มาตรค่าโดยสาร พ.ศ. 2565   ประกาศราชกิจจาฯ แท็กซี่ กทม. วิ่งนอกเขต 7 จังหวัด ไม่ต้องกดมิเตอร์ โดยที่สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่รับจ้างส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้รับจ้างนิยมใช้ วิธีการตกลงราคาหรือเช่าเหมาแทนการคิดค่าโดยสารจากมาตรค่าโดยสาร ซึ่งการดำเนินการด้วยวิธีการ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน สมควรปรับวิธีการเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการรับจ้างที่มีระยะทางไกลและเป็นไปตามความตกลงของผู้ใช้บริการและผู้ขับรถยนต์รับจ้าง   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคสองแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กำหนดท้องที่การรับจ้างของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทำการรับจ้างนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม รวมถึงกรณีการรับจ้าง ในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต่อเนื่องไปสิ้นสุดการรับจ้างนอกเขตจังหวัดดังกล่าว สามารถใช้วิธีตกลงราคา เรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารนอกจากการใช้มาตรค่าโดยสารได้ด้วย   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป…