ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่ กทม. วิ่งนอกเขต 7 จังหวัด ไม่ต้องกดมิเตอร์ เหมาแท็กซี่นั่นเอง

วันนี้ (10 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดท้องที่ที่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้วิธีตกลงราคานอกจากการใช้มาตรค่าโดยสาร พ.ศ. 2565   ประกาศราชกิจจาฯ แท็กซี่ กทม. วิ่งนอกเขต 7 จังหวัด ไม่ต้องกดมิเตอร์ โดยที่สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่รับจ้างส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้รับจ้างนิยมใช้ วิธีการตกลงราคาหรือเช่าเหมาแทนการคิดค่าโดยสารจากมาตรค่าโดยสาร ซึ่งการดำเนินการด้วยวิธีการ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน สมควรปรับวิธีการเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการรับจ้างที่มีระยะทางไกลและเป็นไปตามความตกลงของผู้ใช้บริการและผู้ขับรถยนต์รับจ้าง   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคสองแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กำหนดท้องที่การรับจ้างของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทำการรับจ้างนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม รวมถึงกรณีการรับจ้าง ในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต่อเนื่องไปสิ้นสุดการรับจ้างนอกเขตจังหวัดดังกล่าว สามารถใช้วิธีตกลงราคา เรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารนอกจากการใช้มาตรค่าโดยสารได้ด้วย   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป…

แท็กซี่โดนเท เหมาแท็กซี่อยุธยาไปปากช่อง

เมื่อ 2 วันก่อนผู้โดยสารเหมาแท็กซี่จากอยุธยาไปปากช่อง สุดท้ายโดนเท

เรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนสมาชิกแท็กซี่ด้วยกันคนหนึ่งผู้โดยสาร เหมาแท็กซี่จากตัวเมืองอยุธยาให้ไปส่งปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ด้วยความไว้วางใจเชื่อมั่นในตัวผู้โดยสาร เมื่อรับผู้โดยสารแล้วไม่ได้เก็บเงินต้นทาง คงรั้นถึงปากช่อง ผู้โดยสารให้ไปส่งที่ตลาดปากช่อง จากนั้นก็เดินเข้าไปบอกกับรถแท็กซี่ว่าจะไปเอาเงินมาให้รอจนแล้วจนรอดผ่านไปเป็นชั่วโมง ลูกค้าก็ยังไม่ออกมา โทรไปก็ไม่รับสาย ทั้งโทร lineโทรศัพท์ ทั้งสมาชิกแท็กซี่ที่รับงาน ทั้งเจ้าของเว็บไซต์เรียกแท็กซี่โทรตามลูกค้าLINE หาลูกค้าสุดท้ายต้องวิ่งเปล่ากลับกรุงเทพฯไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เคยดีจนสมาชิกเดือนนี้ออกมา ต้องมาตามเรื่องกันเองผ่านมา 2 วันแล้ว ลูกค้าที่เหมาแท็กซี่เพิ่งจ่ายมาแค่ 600โดยการโอนแต่ส่วนที่เหลือยังไม่โอนมาเลย

ดังนั้นสมาชิกที่จะรับงานควรมีความรอบคอบมากขึ้นอาทิเช่นขอเก็บครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดได้ยิ่งดี

แท็กซี่กับทางด่วนบางปะอิน-โคราช สงกรานต์

ทางด่วนบางปะอิน-โคราช จะเปิดให้แท็กซี่และประชาชนไทยขึ้นฟรีในช่วง สงกรานต์ นี้ ใครขี้ลูกค้า เหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัด ทางภาคอีสาน ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง การจราจร Google Map

ทางด่วนบางปะอินโคราช จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 8 วัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

เส้นทางนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ อ.ปากช่อง ถึงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2068 (ขามขามทะเล-ด่านขุนทด) บริเวณ กม.182+700 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการฯ แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วันที่ 11-14 เม.ย. 2565 จะเปิดขาออกกรุงเทพฯอย่างเดียว และวันที่ 15-18 เม.ย. 2565 จะเปิด ขาเข้ากรุงเทพฯ จะให้วิ่งรถทางเดียว (วันเวย์)   มีห้องน้ำบริการ มีป้ายบอกทางหรือข้อมูลเป็นระยะๆ ดังนั้นใครที่เป็นแท็กซี่ หรือประชาชนทั่วไปก็ตาม ตรวจสอบวันเวลา จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

 

เหมาแท็กซี่จงระวัง…คุก ไม่งั้น จะเป็นเช่นนี้

การเหมาแท็กซี่ ให้ไปรับสินค้า จากต้นทางไปส่งปลายทาง ต้องมีการตรวจสอบ สินค้าให้รอบคอบ สามารถดูสินค้าได้ยิ่งดี เพื่อป้องกันความผิดพลาด จนอาจติดคุกได้ ดังกรณีตัวอย่างนี้ วันนั้นทีมงานในห้องงานเรียกแท็กซี่ แอฟ zello ได้ประกาศตามหาเจ้าของงาน ที่ส่งสมาชิกไปรับงาน รับพัสดุ ไปส่งให้ลูกค้า เนื่องจากสมาชิกโดนรวบตัวข้อหายักยอกทรัพย์ เนื่องจากมี ลูกค้าโทรผ่านเว็บไซต์มา เหมาแท็กซี่ ให้ไปรับพัสดุสิ่งของ เพื่อนำส่งลูกค้า เจ้าของงานจ่ายงานแล้ว สมาชิกก็ขึ้นมารับ แล้วก็ไปรับสินค้า จุดนัดหมาย จากนั้นก็นำพาสินค้าไปส่งให้ลูกค้า แต่ว่า ลูกค้าที่โทรเข้ามาเรียกแท็กซี่เป็นมิจฉาชีพ จ้างวานโดยการเรียกเว็บไซต์แท็กซี่ ให้หาแท็กซี่ไปรับของให้ ส่วนสมาชิกเราก็ทำตาม ที่ลูกค้าแจ้งมา ทุกๆขั้นตอน เนื่องจากเป็นการบริการ แต่หารู้ไม่ ว่าสินค้านั้นมีปัญหา ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ถูกยักยอก โดย มิจฉาชีพ โดยปกติ ตามห้องงานเรียกแท็กซี่ จะให้สมาชิกถ่ายรูปภาพ ตอนที่รับของ และตอนที่ส่งสินค้าแล้ว เพื่อ ป้องกันตัวเองว่าทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยไม่มีอะไรผิดพลาด เป็นปกติอยู่แล้ว การที่ทีมงานห้องงาน zello เรียกแท็กซี่เหมา ตามหาเจ้าของงาน เพื่อจะมาเป็นพยานยืนยัน ว่าสมาชิกไม่ได้เป็นคนยักยอกครับ…

เหมาแท็กซี่เข้าออกพื้นที่สีแดง เคอร์ฟิวและล็อคดาวน์

เหมาแท็กซี่เข้าออกพื้นที่สีแดงช่วง ล็อคดาวน์ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา   ช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาล ประกาศเคอร์ฟิว ล็อคดาวน์ กรุงเทพฯและพื้นที่สีแดงอื่นๆ สมาชิกแท็กซี่ ที่รับเหมาไปส่งผู้โดยสาร ต่างจังหวัด จะต้องมีหนังสือรับรอง หรืออื่นใดนอกจากนี้ แสดงกับเจ้าหน้าที่ ที่ตั้งด่าน มิเช่นนั้น เราเองก็ตามที่เป็นแท็กซี่หรือผู้โดยสาร จะออกนอกพื้นที่ ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง หากไม่จำเป็นอย่าเดินทางในช่วงเวลาหลัง 21.00-04.00 น. ห้ามออกจากบ้านในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ยกเว้นคนที่มีความจำเป็นจริงๆ  คนที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดและคนที่อยู่นอกพื้นที่หากจะมีการเดินทางในช่วงเคอร์ฟิว เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจจะต้องดำเนินการต่อไปนี้ 1.แสดงหลักฐานการขออนุญาตการเดินทาง เป็นใบผ่านในการเดินทาง เป็นการขอเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผอ.เขต หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ 2.โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะที่ด่านตรวจ 3.ลงทะเบียนผ่าน…