เหมาแท็กซี่ชลบุรี วัดสังกะสี

เหมาแท็กซี่กรุงเทพฯ ไปชลบุรี  ไหว้พระนอนวัดสังกะสี

วัดสังกะสี หลวงพ่อสมปรารถนา (เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย มีพระพุทธไสยาสน์ ศรีสรรเพชญ์ หลวงพ่อสมปราถนา เป็นพระนอนใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมี ปู่ท้าวเวสสุวรรณ สมเด็จโต หลวงพ่อปาน ไว้ให้ประชาชนมากราบสักการะอีกทั้งยังมีวิหารกลางน้ำ อายุราว 40 ปี ซึ่งในอดีตเคยใช้ประกอบกิจสงฆ์แทนพระอุโบสถมาก่อน ปัจจุบัน พระครูปลัด ศุภกิตดิ์ สุวิริโย เป็นเจ้าอาวาสวัดสังกะสี) ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี