Google map เลี่ยงด่วน

Google map เลี่ยงด่วนเมื่อเรียกแท็กซี่

เบอร์แท็กซี่มีความจำเป็นเสมอเมื่อมีการเรียกรถแท็กซี่ โดยเฉพาะยามไม่มีผู้โดยสารไปด้วย แต่ให้ไปรับหรือให้ไปส่งสิ่งของหนือภาษาวอเรียก 621แทนตน