Zello PTT Walkie Talkie

ติดตั้งZello ไว้เรียกรถแท็กซี่

เรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพ Zello

ปัจจุบันใครก็พูดถึง AEC เพราะเดี๋ยวนี้เป็นสังคมก้มหน้าจะเรียกรถแท็กซี่ก็แค่ก้มหน้าจิ้มนิ้วบนมือถือก็สามารถเรียกรถได้แล้วผมเองก็ไม่ได้เก่งมาจากไหน ค้นหาเอาเองบ้างลองผิดลองถูกก็เยอะ ส่วนแอพ Zello นี้ก็พึ่งมารู้จักก็ตอนมาขับแท็กซี่นี่แหละครับ ส่วนวิธีใช้ก็จะบอกเป็นขั้นเป็นตอน