วัดสำคัญในกรุงเทพที่แท็กซี่ควรรู้

แท็กซี่กับวัดในกรุงเทพ เป็นอีกสิ่งที่แทบจะตัดขาดกันไม่ได้ เพราะทุกวันนี้ การเรียกแท็กซี่ไปส่งวัด หรือรับจากวัดไปส่งบ้าน มีทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อมีงานวัด เทศกาลต่างๆของวัด ไม่ว่างานฝังลูกนิมิตร ยกช่อฟ้า งานศพ งานพิธีกรรมต่างๆ ก็ไม่พ้นวัด เบอร์โทรแท็กซี่จึงมักจะอยู่ที่พระมั่ง อยู่ที่ฆราวาสมั่ง วันนี้จึงมาแนะนำวัดกัน สาธุ บริการเรียกรถแท็กซี่ในกรุงเทพและปริมณฑล ไปส่งตามวัดต่างๆใน กทม