เบอร์โทรแท็กซี่ไปน่าน0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปน่าน0902374654,แม่จริม,บ้านหลวง,นาน้อย,ปัว,ท่าวังผา,เวียงสา,ทุ่งช้าง,เชียงกลาง,นาหมื่น,สันติสุข,บ่อเกลือ,สองแคว,ภูเพียง,เฉลิมพระเกียรติ,

เบอร์โทรแท็กซี่ไปพะเยา0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปพะเยา0902374654,จุน,เชียงคำ,เชียงม่วน,ดอกคำใต้,ปง,แม่ใจ,ภูซาง,ภูกามยาว,เหมารถตู้พะเยา

เบอร์โทรแท็กซี่ไปเพชรบูรณ์0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปเพชรบูรณ์0902374654,ชนแดน,หล่มสัก,หล่มเก่า,วิเชียรบุรี,ศรีเทพ,หนองไผ่,บึงสามพัน,น้ำหนาว,วังโป่ง,เขาค้อ,

เบอร์โทรแท็กซี่ไปร้อยเอ็ด0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปร้อยเอ็ด0902374654,เกษตรวิสัย,ปทุมรัตต์,จตุรพักตรพิมาน,ธวัชบุรี,พนมไพร,โพนทอง,โพธิ์ชัย,หนองพอก,เสลภูมิ,สุวรรณภูมิ,เมืองสรวง,โพนทราย,อาจสามารถ,เมยวดี,ศรีสมเด็จ,จังหาร,เชียงขวัญ,หนองฮี,ทุ่งเขาหลวง,
ชัยภูมิ,บ้านเขว้า,คอนสวรรค์,เกษตรสมบูรณ์,หนองบัวแดง,จัตุรัส,บำเหน็จณรงค์,หนองบัวระเหว,เทพสถิ,ภูเขียว,บ้านแท่น,แก้งคร้อ,คอนสาร,ภักดีชุมพล,เนินสง่า,ซับใหญ่,