เบอร์โทรแท็กซี่ไปร้อยเอ็ด0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปร้อยเอ็ด0902374654,เกษตรวิสัย,ปทุมรัตต์,จตุรพักตรพิมาน,ธวัชบุรี,พนมไพร,โพนทอง,โพธิ์ชัย,หนองพอก,เสลภูมิ,สุวรรณภูมิ,เมืองสรวง,โพนทราย,อาจสามารถ,เมยวดี,ศรีสมเด็จ,จังหาร,เชียงขวัญ,หนองฮี,ทุ่งเขาหลวง,
ชัยภูมิ,บ้านเขว้า,คอนสวรรค์,เกษตรสมบูรณ์,หนองบัวแดง,จัตุรัส,บำเหน็จณรงค์,หนองบัวระเหว,เทพสถิ,ภูเขียว,บ้านแท่น,แก้งคร้อ,คอนสาร,ภักดีชุมพล,เนินสง่า,ซับใหญ่,