เบอร์โทรแท็กซี่ไปสกลนคร0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปสกลนคร0902374654และสกลนคร,กุสุมาลย์,กุดบาก,พรรณานิคม,พังโคน,วาริชภูมิ,นิคมน้ำอูน,วานรนิวาส,คำตากล้า,บ้านม่วง,อากาศอำนวย,สว่างแดนดิน,ส่องดาว,เต่างอย,โคกศรีสุพรรณ,เจริญศิลป์,โพนนาแก้ว,ภูพาน,