เบอร์โทรแท็กซี่ไปพังงา0902374654

เบอร์โทรแท็กซี่ไปพังงา0902374654และไปอำเภอต่างๆของพังงา,เกาะยาว,กะปง,ตะกั่วทุ่ง,ตะกั่วป่า,คุระบุรี,ทับปุด,ท้ายเหมือง,