สวัสดีปีใหม่2561จาก taxiaec

วันนี้ วันส่งท้ายปีเก่า จะย่างก้าวเข้าปีใหม่ ขอบคุณครับทุกท่านที่ใช้บริการ taxiaec ตลอดมาและตลอดไป ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยเงินทอง คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา ขอให้มีโอกาส ได้พาตน เข้าสู่ธรรมะของ สัมมาสัมพุทธเจ้า บรรลุมรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาล ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ทุกคน