Google mapเปิดต่อจากลิงค์line

Google map เปิดต่อจากลิงค์ line ห้อง เรียกtaxi

google map มีประโยขน์มากมายหากพี่แท็กซี่จัดหัดใช้ หัดลอง เพราะบางครั้งผู้โดยสารอาจแชร์โลเคชั่นสถานที่จะให้ไปรับมาใน line ส่วน line ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันที่จะมีติดมือถือ โดยเฉพาะการเรียกแท็กซี่ผ่านเว็บไซต์ ผู้โดยสารส่วนใหญ่มักไม่ค่อยโทรหาเบอร์แท็กซี่ แต่จะไลน์หาเป็นส่วนใหญ่ ดังเช่นผู้โดยสารไลน์เรียกแท็กซี่จากจังหวัดกาญจนบุรี เข้ากรุงเทพฯ เอาเป็นว่าเรียกแท็กซี่จากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ ซึ่งพี่แท็กซี่บางคนไม่ทราบพิกัดสถานที่ๆจะให้ไปรับ การขอให้เขาแชร์พิกัดให้ทางไลน์ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก